Mobilitat internacional Erasmus+

Estudiar fora del país també és divertit

El programa Erasmus+ ofereix oportunitats per a totes les edats i més opcions per a les organitzacions

Erasmus+ és el programa de la UE per donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

El seu objectiu és promocionar la mobilitat educativa de les persones i els col·lectius, tant de l’alumnat com del personal, així com la cooperació, la qualitat, la inclusió i l’equitat, l’excel·lència, la creativitat i la innovació a nivell de les organitzacions.

Tot això a través de l’aprenentatge permanent, el desenvolupament educatiu, professional i personal de les persones en els àmbits de l’educació i la formació, la joventut i l’esport, dins d’Europa i fora del seu territori, contribuint així al creixement sostenible, a l’ocupació de qualitat i a la cohesió social, a més d’impulsar la innovació i enfortir la identitat europea, la ciutadania activa i la participació a la vida democràtica.

pexels-spencer-davis-4353813