Mediació al centre

L’Institut Domènech i Montaner ha estat inclòs dins el mapa de centres mediadors

Ja fa uns anys que el nostre institut treballa incorporant la mediació i la gestió positiva dels conflictes com a eina de cohesió i convivència. Així doncs, amb aquesta recent incorporació ens comprometem encara més amb el diàleg com a eina educativa i ens donem a conèixer com a centre mediador, amb voluntat de cooperar amb altres centres educatius, ampliar vincles i crear xarxa.

Des de fa més d’una dècada, l’Institut Domènech i Montaner disposa d’un Servei de Mediació. El servei s’ofereix per generar i garantir un bon clima de convivència entre les persones que formen part de la comunitat educativa adaptant-se a les necessitats actuals.

La mediació és una via alternativa per resoldre conflictes de manera dialogada, pacífica i a través de la cooperació. Els tipus de conflictes que es poden tractar són rumors, ofenses, amenaces, queixes, discussions;  sempre  que no atemptin contra les normes del centre. Aquest procés es realitza conjuntament amb l’ajuda de persones mediadores que guien i acompanyen a les persones implicades en la recerca d’acords.

La mediació es caracteritza per ser:

  • Voluntària: s’hi accedeix perquè la persona vol.
  • Confidencial: el que s’explica durant el procés de mediació no es dona a conèixer, queda entre les persones que participen a la mediació.
  • Imparcial: les persones mediadores no jutgen, guien el procés per establir acords.
  • Personal: cadascú és responsable de prendre lliurement les seves pròpies decisions.

Com podem sol·licitar la mediació?

  • A través dels tutors, professorat o fent la demanda a la coordinadora del servei.
  • Utilitzant la bústia (situada al costat de l’aula de mediació).
  • Omplint un informe dels fets a cap d’estudis.
  • Adreçant-vos directament al correu: insdim.mediacio@gmail.com

L’equip de mediadors està format per membres del professorat, alumnat del nostre centre que ha realitzat l’optativa de mediació obtenint un títol que l’acredita per la tasca mediadora i la coordinadora del servei. A l’inici de curs es configuren les parelles mediadores formades per un professor i un alumne que treballaran en les diferents demandes del servei.  Les trobades es realitzen a la sala de mediació a l’hora del pati.

Recordeu, la mediació és una eina per conviure i aprendre tots junts. Tots hi guanyem!