Certificats de professionalitat

CURS 2023/2024

Aquest curs 2023/24 el nostre centre ofereix 2 cursos de Certificats de professionalitat:

 • FMEH0109: Mecanitzat per arranc de viruta. Data Límit 1 Desembre 2023.

 • ELEM0311: Muntatge i manteniment de sistemes d’automatització. Data Límit 22 Desembre 2023.

FMEH0109: Mecanitzat per arranc de viruta

Informació General

 • Durada: 540 hores de formació teòrica + 80 hores de pràctiques
 • Horari: Tardes
 • Inici del Curs: 11 de desembre de 2023
 • Data límit inscripció: 1 de desembre de 2023
 • Finalització del Curs (pràctiques incloses): Juny de 2024

Els estudis estan estructurats en tres mòduls principals:

 1. Processos per arranc de viruta: Amb continguts sobre especificacions tècniques i càlcul de costos.
 2. Preparació i programació de màquines: Inclou la preparació d’equips, elaboració de programes CNC i prevenció de riscos.
 3. Mecanitzat per arranc de viruta: Tracta sobre el procés de mecanització, la comprovació del programa CNC i la verificació del producte mecanitzat.

A més a més, s’ofereix un mòdul de pràctiques professionals no laborals per completar la formació.

Requeriments per Accedir al Cicle Formatiu

Per poder accedir a aquest cicle formatiu, necessites:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional
 • Prova d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 anys.

Si no disposes de cap dels requisits anteriors d’accés directe, es farà una prova de capacitat.

No us desanimeu i pregunteu a c.professionalitat@iesdimreus.cat, es respondrà personalment tenint en compte la vostra experiència professional.

Nota: Aquest curs NO  està dirigit únicament a persones que estan a l’atur.

Boletin Oficial Del Estado

ELEM0311: Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització

Informació General

 • Durada: 390 hores de formació teòrica + 120 hores de pràctiques
 • Horari: Tardes
 • Inici del Curs: 15 de gener de 2024
 • Data límit inscripció: 22 de desembre de 2023
 • Finalització del Curs (pràctiques incloses): Juny de 2024

Els estudis estan estructurats en dos mòduls principals:

 1. Muntatge de sistemes d’automatització industrial. Amb continguts pràctics sobre muntatge de diversos sistemes automatitzats com quadres elèctrics, pneumàtica i PLC’s
 2. Manteniment de sistemes d’automatització industrial. Inclou la preparació necessària per ser capaç de detectar avaries en diferents sistemes automatitzats.

A més a més, s’ofereix un mòdul de pràctiques professionals no laborals per completar la formació.

Requeriments per Accedir al Cicle Formatiu

Per poder accedir a aquest cicle formatiu, necessites:

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Certificat de professionalitat del mateix nivell
 • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional
 • Prova d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 anys.

Si no disposes de cap dels requisits anteriors d’accés directe, es farà una prova de capacitat.

No us desanimeu i pregunteu a c.professionalitat@iesdimreus.cat, es respondrà personalment tenint en compte la vostra experiència professional.

Nota: Aquest curs NO  està dirigit únicament a persones que estan a l’atur.

Boletin Oficial Del Estado

Amb el suport i la col·laboració de: