Itineraris Formatius Específics

El teu futur comença aquí

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

La finalitat d’aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l’autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials que tenen entre 16 i 20 anys i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

FB_23Jul

Quines especialitats formatives t'oferim?

Actualment, a l’Institut Lluís Domènech i Montaner oferim una especialitat amb 12 places per oferir a l’alumat d’entre 16 i 20 anys d’edat. Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos acadèmics (inclou la formació en centres de treball).