Estratègia digital de centre

Apostem per una constant digitalització del centre

Al nostre institut apostem per treballar amb diferents eines digitals, utilitzant així el potencialment a l’aula del treball dels diferents continguts curriculars utilitzant diferents recursos tecnològics.

També fem ús de diferents plataformes digitals per mantenir una comunicació i informació amb les famílies. Des de fa un temps que la comunitat educativa de l’institut aposta per una constant digitalització del centre.

L’estratègia digital de l’Institut comprèn tots els àmbits del centre educatiu: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, per tal d’aconseguir que docent, alumnes i centre assoleixin una competència digital.

A l’Institut Domènech i Montaner es comença elaborar l’EDC el febrer de 2022, ja que participem en el programa pilot ofert pel Departament d’Educació, en el qual comptem amb l’assessorament d’una mentoria digital.

Seguint les indicacions que ens proporciona el Departament, el nostre document consta de dues parts: la part estratègica i la part de cultura digital.