Educació Secundària Obligatòria

El teu futur comença aquí

L'etapa de l'ESO comprèn quatre cursos, que se seguiran ordinàriament entre els dotze i els setze anys.

La finalitat de l’educació secundària consisteix en aconseguir que els alumnes i les alumnes:

  • adquireixin els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, cientificotecnològic i motriu;
  • desenvolupin i consolidin els hàbits d’estudi i de treball; així com hàbits de vida saludables, preparant-los per a la seva incorporació a estudis posteriors, per a la seva inserció laboral;
  • i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions de la vida com a ciutadans.

El centre disposa de 3 línies d’ESO de primer a quart, amb un grup de més a segon i tercer. Per tant té una estructura de 3-4-4-3.

eso2
pexels-andy-barbour-6683676

Distribució d’hores setmanals (entre parèntesi les optatives)

MATÈRIES

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO
Llengua Catalana

3

3

3

3

Llengua Castellana

3

3

3

3

Llengua Estrangera

3

3

3 (adaptat)

3

Ciències Socials

3

3

3

3 Emprenedoria (adaptat)

Formació i Orientació Laboral

(adaptat)

Educació Física222

2

Matemàtiques344

3

Ed. Ciutadania

1

Ed. Ètico-cívica

1

Tutoria

1

1

1

1

Biologia i Geologia

3

2 (optativa)

3 (optativa)

Física i Química

3

2

3 (optativa)

Tecnologia

2

2

2

3 (optativa)

Informàtica

3 (optativa)

Visual i Plàstica

3

1

3 (optativa)

Francès

2 (optativa)

2 (optativa)

2 (optativa)

3 (optativa)

Llatí

3 (optativa)

Música

3

1

3 (optativa)

Religió / Cultura i valors cívics

1

1

1

Projecte de recerca

1

Optatives

2

2

2

9
     
TOTAL SETMANA

30

30

30

30