Organismes de representació

L’Institut Lluís Domènech i Montaner es representa per dos organismes dividits entre:

  • Assemblea de Delegats

Cada grup escollirà entre els alumnes un Delegat i un sotsdelegat abans del dia 1 d’octubre. És responsabilitat del Delegat la notificació als Caps d’Estudis de qualsevol desperfecte que es produeixi a l’aula per tal de reparar-lo. Correspon al Delegat la representació de tots els alumnes del grup a l’Assemblea de Delegats, que té funcions informatives i d’assessorament de la Direcció del centre, i que es constituirà abans del 15 d’octubre.

  • Consell Escolar

Al Consell Escolar del centre (màxim òrgan de direcció) hi ha 4 representants dels alumnes. A ells cal dirigir-se per tractar qüestions generals que afectin col·lectius d’alumnes o bé per tal de garantir el manteniment dels drets reconeguts a la normativa vigent.

redd-PTRzqc_h1r4-unsplash
van-tay-media-TFFn3BYLc5s-unsplash