Documentació i informació per a altres tràmits

Aquí comença el teu futur

Requisits i procediment per a altres tràmits

Aquí trobareu tota la informació i documentació necessària per fer diversos tràmits al nostre centre educatiu.

En aquesta secció, us proporcionarem tota la informació rellevant perquè pugueu fer diverses sol·licituds, com sol·licitar certificats, convalidacions, exempcions entre altres tràmits.

Sol·licitud de certificats acadèmics

 • Presencialment
  1. Emplenar i signar la sol·licitud
  2. Demanar cita prèvia
  3. Portar la sol·licitud a la Secretaria del Centre
  4. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport (si l’alumne/a és menor d’edat, DNI/NIE del pare, mare o tutor/a)
 • Per correu electrònic
  1. Emplenar el formulari de la sol·licitud.
  2. Enviar la sol·licitud juntament amb la copia del DNI/NIE per correu electrònic

Lliurament

Els certificats es lliuraran per correu electrònic, en format digital, aproximadament set dies hàbils després de rebre tota la documentació.

Si necessiteu el certificat en paper cal que ho feu constar a la sol·licitud.

Impresos

Sol·licitud de certificats de català

La persona interessada ha d’emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria del Centre amb la següent documentació per comprovar el compliment dels requisits. Cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud.

Documentació necessària per comprovar que compliu els requisits: Nivell B2

Titulació Estudis realitzats Documents que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB)Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.Original i fotocòpia de :
 • DNI
 • Llibre d’EGB
 • Títol del graduat escolar
Títol FP1Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.Original i fotocòpia de :
 • DNI
 • Llibre d’EGB
 • Qualificacions d’FP1
 • Títol d’FP1

Documentació necessària per comprovar que compliu els requisits: Nivell C1

Titulació Estudis realitzats Documents que cal presentar
Títol ESOHaver cursat almenys 3 cursos de PRIMARIA i tota l’ESO a Catalunya i que s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats. Original i fotocòpia de :
 • DNI
 • Llibre i/o historial d’Educació primària i secundària.
 • Títol d’ESO
Títol BUPHaver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i que s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.Original i fotocòpia de :
 • DNI
 • Llibre d’EGB
 • Llibre de BUP 
 • Títol de BUP 
Títol FP2Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya, i  s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979Original i fotocòpia de :
 • DNI
 • Llibre d’EGB
 • Qualificacions d’FP1 i FP2
 • Títol d’FP2
Títol batxilleratHaver cursat almenys 3 cursos de PRIMARIA i 5 cursos entre ESO i BAT a Catalunya i que s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.Original i fotocòpia de:
 • DNI 
 • Llibre d’ESO
 • Llibre de Batxillerat 
 • Títol de batxillerat

Lliurament

Els certificats es lliuraran per correu electrònic, en format digital, aproximadament set dies hàbils després de rebre tota la documentació.

Si necessiteu el certificat en paper cal que ho feu constar a la sol·licitud.

Impresos