Preinscripció PFI-PIP curs 2022/23

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) – PLA D’INICIACIÓ PROFESSIONAL INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

Són programes que tenen per objectiu proporcionar formació en un àmbit professional, a joves en situació d’atur, d’entre 16 i 21 anys, que no disposen del graduat en ESO. La seva durada és d’un curs acadèmic.

Són organitzats pel Departament d’Ensenyament i es realitzen a l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Reus.

L’equip docent acompanya i orienta els nois i les noies de manera individual. Es treballa el creixement personal de l’alumnat i es desenvolupen les capacitats clau d’autonomia i responsabilitat.

S’aprèn en:

 • Grups reduïts.
 • Projectes amb l’entorn.
 • Formació a les empreses.

S’estudia:

 • Una formació bàsica.
 • Una formació específica de la professió.
 • Pràctiques a les empreses (FCT) 180 hores.

Especialitats que s’ofereixen a l’Institut Domènech i Montaner:

Què podràs fer després:

 • Un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Obtenir el GESO a les Escoles d’Adults.
 • Treballar com a auxiliar amb un certificat professional de nivell 1.

PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2022/2023

 • Sol·licitar cita prèvia al correu pfipreinscripcio@iesdimreus.cat
 • Presentar la sol·licitud de preinscripció presencialment del 2 al 13 de maig juntament amb la documentació següent:
  1. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
  2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l’alumne/a.
  3. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o bé, es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
  5. Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació juntament amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal), o bé, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
  6. Si l’alumne presenta algun informe de Necessitats Educatives Específiques, portar original i fotocòpia del mateix.

DOCUMENTACIÓ

PFI- Assignats al centre

SOL·LICITUTS PFI DEFINITIVES

Llistat provisional de sol·licituds 22-23

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Tenim canal a Telegram!

Subscriu-te i assabenta't de totes les novetats a l'instant.