Preinscripció PFI curs 2023-24

pexels-vojtech-okenka-392018

Les sol·licituds de preinscripció als programes de formació i inserció s’han de presentar del 2 al 12 de maig de 2023. És molt important respectar les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l’hora d’obtenir la plaça.

Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció als programes de formació i inserció (PFI)?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els o les alumnes que volen accedir a qualsevol programa de formació i inserció.

Què necessito per fer la preinscripció?

1. Documentació identificativa. Cal portar l’original i una fotocòpia.

Si és major d’edat: DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de l’alumne o l’alumna.

 • La certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Quan l’alumne o alumna estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

 • DNI del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet de l’alumne o alumna.

Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estrangera d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen. De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada. Per acreditar la condició de discapacitat: s’ha de presentar la targeta acreditativa de la discapacitat vigent.

2. Documentació de criteris prioritaris:

 • Proximitat del domicili al lloc on es fa el programa. Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si s’escau.

 • Participació per primera vegada en una programa de formació i inserció

S’acredita marcant la casella corresponents en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

 • Anys d’escolarització a l’ESO i últim curs fet a l’ESO

Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO o a l’ESO per a persones adultes i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció als programes de formació i inserció es fa de manera presencial als centres. Per fer-ho has de seguir els següents passos:

 1. Posa’t en contacte amb el centre escollit i demana cita prèvia per poder presentar la teva sol·licitud de preinscripció: Posa’t en contacte mitjançant el correu pfi@iesdimreus.cat
 2. Presentat al centre escollit el dia i l’hora que t’han citat.
 3. Omple el formulari de preinscripció amb totes les dades que se’t demanin. El pots portar imprès i omplert des de casa o ho pots fer al mateix centre.
 4. Indica el llistat ordenat de centres als quals t’agradaria accedir ordenats per ordre de preferència.
 5. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si té alguna discapacitat…).
 6. Adjunta tota la informació identificativa i dels criteris prioritaris que es requereixi. Porta l’original i una fotocòpia.
 7. Entrega la sol·licitud de preinscripció. Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció se’t donarà un resguard acreditatiu de la preinscripció.

Recorda: només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Tenim canal a Telegram!

Subscriu-te i assabenta't de totes les novetats a l'instant.