Preinscripció i matrícula curs 2022/23 Grau Superior

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Del 18 al 22 de juliol de forma presencial. Heu de demanar cita prèvia al centre

IMPORTANT: Heu d’adjuntar tota la documentació original i còpia

Si no podeu venir personalment a formalitzar la matrícula cal que entregueu tota la documentació a una persona que us faci la gestió.

Alumnes que accediu al cicle (alumnes del centre o nous)

Tota la documentació que presenteu haurà de ser fotocòpia

 1. DNI de l’alumne/a
 2. Targeta sanitària
 3. Si sou menors d’edat: DNI pare/mare/tutor/a o Llibre de família
 4. Si accediu des de BATX o CFGS o FP2: Títol o resguard
 5. Si accediu per prova d’accés: certificat
 6. Si hi accediu per un cicle formatiu de grau mitjà: Títol o resguard
 7. Altra titulació que permeti l’accés al cicle
 8. Full d’autorització d’ús d’imatge signat pels pares o alumne/a si és major d’edat (adjunt)
 9. Carta de compromís educatiu signada pels pares o alumne/a si és major d’edat (adjunt)
 10. Justificant de l´ingrés del pagament al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i Montaner al compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405
 11. Full de Dades de pagament matrícula (adjut)

L’Import que s’ha d’ingressar són 370 € (360 € de taxa més 10 € de matrícula) per curs complet, en cas que siguin alumnes repetidors hauran d’ingressar 25€ per unitat formativa (UF) més 10 € de matrícula. En cas que necessiteu algun aclariment contacteu amb l’administrador del centre Sr. Josep Barbens.

Alumnes de grau superior que passeu de 1r a 2n o repetiu (alumnes del centre o nous)

 1. Butlletí de notes de final de curs (IMPORTANT! Sense el butlletí no podrem matricular)
 2. DNI de l’alumne
 3. Targeta sanitària
 4. Full d’autorització d’ús d’imatge signat pels pares o alumne/a si és major d’edat (adjunt)
 5. Carta de compromís educatiu signada pels pares o alumne/a si és major d’edat (adjunt)
 6. Justificant de l´ingrés del pagament al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i Montaner al compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405

L’Import que s’ha d’ingressar són 370 € (360 € de taxa més 10 € de matrícula) per curs complet, en cas que siguin alumnes repetidors hauran d’ingressar 25€ per unitat formativa (UF) més 10 € de matrícula. En cas que necessiteu algun aclariment contacteu amb l’administrador del centre Sr. Josep Barbens.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Tenim canal a Telegram!

Subscriu-te i assabenta't de totes les novetats a l'instant.