Matrícula batxillerat 2022-23

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

BAREM DEFINITIU 

Del 23 al 28 de juny de forma presencial. Heu de demanar cita prèvia trucant al centre.

La documentació (model adjunt) la trobareu a la web del centre a l’apartat “MATRÍCULA BATXILLERAT”.

IMPORTANT: Heu de portar tota la documentació original i còpia.

Instruccions i documentació matrícula BATXILLERAT

Alumnes de BAT que passen de 1r a 2n o repeteixen (alumnes del centre i alumnes nous)

  1. Butlletí de notes de final de curs
  2. Full d’autorització d’ús d’imatge signat pels pares (model adjunt)
  3. Carta de compromís educatiu signada pels pares (model adjunt)
  4. Justificant de l´ingrés de 40€ al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i Montaner al compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405 del BBVA
  5. Full amb la tria de modalitat i l’itinerari (que heu triat prèviament amb la cap d’estudis)
  6. Correu electrònic del pare i la mare

Alumnes que provenen de l’ESO (alumnes del centre i alumnes nous)

  1. TÍTOL ESO/RESGUARD DEL TÍTOL
  2. Full d’autorització d’ús d’imatge signat pels pares (model adjunt)
  3. Carta de compromís educatiu signada pels pares (model adjunt)
  4. Justificant de l´ingrés de 40€ al BBVA, a nom de l’Institut Domènech i Montaner al compte núm. ES93 0182 4358 12 0200014405 del BBVA
  5. Targeta sanitària
  6. DNI alumne/a
  7. DNI pare/mare/tutor/a i llibre de família  en cas de ser menors d’edat (només alumnes nous)
  8. Full amb la tria de modalitat i l’itinerari
  9. Correu electrònic del pare i la mare

DOCUMENTACIÓ

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Tenim canal a Telegram!

Subscriu-te i assabenta't de totes les novetats a l'instant.